Skicë politikash “Klientelizmi dhe Rritja: Si të kanalizohen më mirë përpjekjet antikorrupsion”

 

CPC ka publikuar skicën e politikave  “Klientelizmi dhe Rritja: Si të kanalizohen më mirë përpjekjet antikorrupsion”. Kjo skicë politikash është rezultat i projektit “Hartëzimi i klientelizmit dhe shkaqet e tij: renta, kërkimi i rentave dhe demokracia në Kosovë dhe Shqipëri (1997–2013)”, duke përfshirë një sondazh të më shumë se 200 ndërmarrjeve industriale në Kosovë dhe Shqipëri, i cili harton ndikimin e korrupsionit në rritjen e sektorit privat. Ky projekt kërkimor u mbështet nga Regional Research Promotion Programme Western Balkans (RRPP)
“Kur shikojmë rrjedhën e licencave minerare përgjatë kohës në Kosovë dhe Shqipëri, qartazi del një rritje e dukshme në prag zgjedhjesh; viti para zgjedhjeve sjell një rritje me 38% në licencat e lëshuara në krahasim me numrin mesatar afatgjatë të licencave të lëshuara në Kosovë, kurse në Shqipëri kjo rritje është rreth 55%”.
Shkarkoni skicën duke klikuar këtu

Lini një Përgjigje