This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Zamira Xhaferri

Home/Hulumtuesit/Zamira Xhaferri

Zamira Xhaferri

 

Emri dhe Mbiemri: Zamira Xhaferri
 

 

Informatat kontaktuese:

 

 

Zamira Xhaferri, LL.M., EMLE

Hulemtuese PhD

Depertamenti i së Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane

Fakulteti Juridik

Universiteti i Mastrihtit

 

Room 2.315A

Bouillonstraat 1-3

P.O. Box 616

NL-6200 MD Mastriht

Holandë

 

Email-i: [email protected]

 

 

Web-faqja:

 

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Profile/zamira.xhaferri.htm

 

 

Fusha e studimit: E Drejta institucionale evropian
 

Kualifikimi më i lartë i arritur:

 

Master në Të drejtën Evropiane dhe Ekonomi

Master i avancuar në Të drejtën Ekonomike Ndërkombëtare dhe Evropiane

 

 

Aktualisht e përfshire ne

 

studim/kerkim:

 

 

Fakulteti Juridik / Universiteti i Mastrihut

E punësuar me kohë të plotë si hulumtuese PhD në Departamentin e së Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane

 

 

 

Fushat kryesore kërkimore:

 

E drejta institucionale evropiane

E drejta kushtetuese evropiane

Administrata evropiane

E drejta evropiane e shëndetësisë

 

Aktivitetet e tanishme

 

 kërkimore:                            

 

 

 

 

Projekti im i doktoraturës fokusohet në ndryshimet e paraqitura nga Marrëveshja e Lisbonës për sa i përket rolit dhe pozicionit të ekzekutivit të BE-së.

Publikimet kryesore:

 

 

Z. Xhaferri “Delegated acts, implementing acts and institutional balance implications post-Lisbon, 2013, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 20(4), 557-575.

●     S. Khan, L. Timotijevic, R. Newton, D. Coutinho, J. Llerena, S. Ortega, L. Benighaus, C. Hofmaier, Z. Xhaferri, A. de Boer, C. Urban, M. Strähle, L. Da Pos, F. Neresini, M. M. Raats, and K. Hadëiger  “How is ‘innovation’ understood?  Cognitive framing among actors involved in the funding of food and health research across eight European countries” – Under review by Food Policy

 

 

Institucionet e Kosoveës mund të mbështesin aktivitetet kërkimore dhe karrierën time

 

akademike duke:

 

 

●     Organizuar konferenca dhe ngjarje me karakter hulumtues me qëllim diskutimi të punës sime në vazhdimësi.

●     Duke më ftuar për mësimdhënie në universitetet lokale

●     Duke mbeshtetur aktivitetet e konsulences në pajtim me legjistlacionin vendor acquis communautaire

 

 

 

 

Institucionet e Kosovës mund ti motivojne hulumtuesit e rinjë që të kthehen dhe / apo të

 

përfshihen në instutucionet (kërkimore) relevante në shtetin e tyre të origjinës nëse:

 

 

 

●     Mbështesin hulumtimet bazike dhe ato të aplikuara përbrenda universiteteve lokale

●     Themelojnë procese të besueshme të rishikimit kolegial

 

●     Promovojnë programe të këmbimit me karakter hulumtues dhe mësimdhënies me Universitetet Evropiane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By | 2017-08-16T11:39:48+00:00 August 16th, 2017|Categories: Hulumtuesit|Comments Off on Zamira Xhaferri

About the Author: