Monthly Archives: December 2017

Home/2017/December

Konferenca: ,,Rruga përpara: Roli i komunitetit akademik dhe hulumtues në zhvillimet e politikave dhe vendimarrjes së bazuar në evidencë”

By | 2017-12-12T22:38:50+00:00 December 12th, 2017|Categories: Projektet, Uncategorized|

Në kuadër të programit ,,Dialogu për politika", i cili synon fuqizimin e kapaciteteve hulumtuese në shkencat shoqërore në Kosovë, si dhe [...]

Comments Off on Konferenca: ,,Rruga përpara: Roli i komunitetit akademik dhe hulumtues në zhvillimet e politikave dhe vendimarrjes së bazuar në evidencë”