Avokim per avansimin e integritetit akademik dhe cilësisë së arsimit të lartë

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përmirësimin e politikave dhe dokumenteve kyçe që rregullojnë çështjet e integritetit akademik të UP-së dhe ngritjen e cilësisë mbi temat e mendimit kritik, shkrimit akademik dhe aftësive të buta tek studentët e vitit të parë dhe të dytë të UP-së.

Projekti ,,Avokim per avansimin e integritetit akademik dhe cilësisë së arsimit të lartë” mbështetet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS), në kuadër të Koalicionit për Integritet dhe Tranparencë në Universitet (KITU).