Mark A. Baskin, Ph. D

Mark A. Baskin, Ph.D, teaches courses in international relations and public policy at AUK. Dr. Baskin had served as Chief of Party of the Kosovo Transitional Leadership – Scholarships and Partnerships Program, which is funded by the US Agency for International Development. He earlier was Senior Associate at SUNY CID (State University of New York Center for International Development), where he managed and contributed to democratization and development programs in Iraq, Jordan, Serbia, and Afghanistan, and he oversaw the center’s academic programs, including research programs on legislative development, a series of international speakers forums and roundtables, SUNY/CID publications, as well as internship and fellowship programs.

As Research Professor in the political science department at Rockefeller College at the University at Albany, Dr. Baskin taught undergraduate and graduate courses in comparative and international politics, mentored BA and MA students in capstone projects, and served on doctoral committees. Dr. Baskin is an experienced field practitioner in conflict and post-conflict administration, peace operations, rule of law, legislative strengthening, and local government and administration. He spent nearly a decade as a Civil Affairs Officer working for United Nations (UN) peacekeeping operations in the Balkans, both in the field and at mission headquarters in Zagreb, Vukovar, and Sarajevo. In addition to leading negotiations on the ground in Gorazde in Spring 1994, he served as Chief Reporting Officer of the UN Mission in Bosnia-Herzegovina (1997-1999), Deputy Regional Administrator in Prizren, Kosovo, and as Prizren’s Municipal Administrator in (1999-2000).

Dr. Baskin was Director of Research at the Pearson Peacekeeping Centre in Canada, and has taught at universities in Michigan, North Carolina and New York. He has consulted for the United Nations, the World Bank, the Government of Canada, USAID, IDEA, the Center for Humanitarian Dialogue and the Commonwealth Parliamentary Association, for whom he is currently completing a “Handbook on Constituency Development Funds: a Practical Tool Box for parliamentary stakeholders.”

Dr. Baskin has completed academic research on policy making, parliamentary development, ethnicity and nationalism, and post-conflict state building. He has held numerous fellowships, including as Public Policy Scholar at the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, D.C. (2003-2004) and held a U.S. State Department Title VIII Policy Connect Fellowship (2007-2008), that explored international participation in domestic policy-making. He is fluent in Bosnian, Croatian, Serbian, and Russian. Dr. Baskin holds a doctorate in political science from the University of Michigan
Selected Recent Publications

“Former Yugoslavia and its Successors,” Democracy, the Market and Back to Europe: Post-Communist Europe 3rd Edition. (co-authored with Paula Pickering) eds. Sharon L. Wolchik and Jane L. Curry, (Rowan and Littlefield, 2014).

(with Michael Mezey), eds, Distributive Politics in Developing Countries: Not Quite Pork (Lexington Books, 2014) http://www.amazon.com/Distributive-Politics-Developing-Countries-Almost/dp/0739180681

Introduction: “Are Constituency Development Funds a Policy Tool?” Distributive Politics in Developing Countries: Not Quite Pork, eds, Mark Baskin and Michael Mezey (Lexington Books, 2014), pp. 1-26.

“The Complexity of Contemporary Parliamentary Representation,” Nigerian Journal of Legislative Affairs, vol. 5, no. 2 (July-December, 2013), ppl 55-71.

“Just the Facts: Research in the Legislative Process,” Nigerian Journal of Legislative Affairs, vol. 5, no. 2 (July-December, 2013), pp. 139-153.

“The Growth of Constituency Development Funds in Africa and Beyond: Institutionalized Rent-Extraction or Constituency-Specific Development Assistance?” African Parliamentary Reform (co-authored with Rasheed Draman), eds Fredereick Stapenhurst, Rasheed Draman, Andrew Imlach, Alexander Hamilton and Cindy Kroon, Routledge, 2013.

“Constituency Development Funds as a Tool of Decentralized Development,” 56th Commonwealth Parliamentary Conference Nairobi, Kenya 10-19 September 2010

“What Is To Be Done: Succession from the League of Communists of Croatia,” Communist and Post-Communist Studies, vol. 41 (2008), pp. 521-540. (co-authored with Paula Pickering)

“Interim Notions of Statehood in Bosnia: a Permanent Transition?” Interim Governments: Institutional Bridges to Peace and Democracy? eds. Karen Guttieri and Jessica Piombo, Washington: United States Institute of Peace Press (2007), pp. 257-280.

“Between Exit and Engagement: On the Division of Authority in Transitional Administrations,” Global Governance, vol. 10 (2004), pp. 119-137.

“Developing Local Democracy in Kosovo,” Stockholm: International IDEA (2005)

Prof. Nicolas Hayoz

Prof. Nicolas Hayoz është profesor i asocuar i shkencës politike dhe drejtor i “Interdisciplinary Institute of Central and Eastern Europe” në Universitin e Fribourg-ut në Zvicër. Që nga 2007 ai është Drejtor i Regional Research Promotion Program Western Balkans (RRPP). Që nga 2009 ai po ashtu drejton programin për promovimin e hulumtimeve në Kaukazin Jugor “ASCN – Academic Swiss Caucasus Net”. Ai ka realizuar projekte hulumtuese në Rusi dhe Gjeorgji. Fushat e interesimeve të prof. Hayoz përfshijnë studimet e tranzicionit në Evropën Lindore, veçanërisht procesin e transformimit në Rusi, sociologjinë politike dhe teorinë politike. Në mesin e publikimeve të tij të fundit është: Informaliteti në Evropën Lindore (së bashku me Christian Giordano, 2013, Peter Lang).

Prof. Joseph Marko

Prof. Joseph Marko është profesor në „Institute for Austrian, European and Comparative Public Law, Political Science, and Administration” në Universitetin Karl Franzens të Grac-it dhe aktualisht është dekan i Fakultetit Juridik. Prof. Marko nga viti 1997 deri 2002 ka shërbyer si njëri ndër tre gjykatësit ndërkombëtar në Gjykatën Kushtetuese të Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe në periudhën 1998 deri 2002 dhe 2006/07 ka qenë anëtar i komitetit këshillëdhënës në Këshillin e Evropës, i themeluar në kuadër të Konventës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare. Gjatë periudhës 2006-2007, ai gjithashtu ka shërbyer si këshillëtar politik i Christian Schwarz-Schilling, Përfaqesuesit të Lartë në Bosnje dhe Hercegovinë. Që nga viti 1998, prof. Marko është drejtor i „Institute for Minority Rights” në European Academy Bozen/Tirol Jugor. Ai është autor dhe bashkautor i më shumë se 25 librave.

Prof. Hasnije Ilazi

Prof. Hasnije Ilazi është udhëheqëse e Departamentit të Filozofisë në Universitetin e Prishtinës dhe drejtore ekzekutive e Institutit për Studime Sociale dhe Humanistike (ISSH) të Universitetit të Prishtinës.
Puna e saj akademike përfshin, përveç mësimdhënies në Universitetin e Prishtinës dhe publikime të shumta, numër të madh të paraqitjeve në konferenca, seminare, universitete ndërkombëtare dhe vendore, dhe aktivitete hulumtuese. Kontribut të rëndësishëm Prof. Ilazi ka dhënë edhe në fushën e hulumtimeve sociale, zhvillimin e politikave publike dhe studimet gjinore. Aktualisht është edhe kryeredaktore e revistës shkencore “Njohja”.

Prof. Claire Gordon

Prof. Claire Gordon ligjeron lëndën Politikat e Evropës Lindore në European Institute and Academic Developer në Teaching and Learning Centre të London School of Economics and Political Science. Në vitin 2011 ajo ishte hulumtuese kryesore, së bashku me Will Bartlet, në projektin e Parlamentit Evropian të titulluar “Masat për promovimin e gjendjes së qytetarëve romë të BE-së në Bashkimin Evropian”. Në periudhën 2012-2013 ajo ishte anëtare e një grupi hulumtuesish të financuar nga Fondacionit Evropian për Trajnim për të hulumtuar sektorin profesional arsimor dhe integrimin shoqëror në vendet e Ballkanit Perëndimor, Turqi dhe Izrael.
Momentalisht Prof. Gordon punon në një projekt hulumtues të LSEE që ka si fokus studimin e sistemeve të mirëqenies dhe integrimin shoqëror në vendet e Ballkanit Perëndimor. Fushat kryesore të interesimeve të Prof. Gordon përfshijnë: zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe rolin e kushtëzimit, mbrojtjen e minoriteteve në Evropë dhe sfidat e integrimit shoqëror në vendet e Ballkanit Perëndimor. Publikimet e saj të fundit përfshijnë: Gordon, Claire E dhe Kmezic, Marko dhe Opardija, Jasmina, eds (2013) Stagnation and drift in the Western Balkans: the challenges of political, economic and social change, Peter Lang AG. Prof. Claire Gordon është anëtare e Bordit Drejtues të Regional Research Promotion Programme Western Balkans (RRPP) në Universitetin e Fribourg-ut. Ajo gjithashtu është anëtare e rrjetit jo-rezident Senior Research Associate në European Centre for Minority Issues in Flensburg.

Seraina Rüeger

Seraina Rüegger është kandidate për doktoraturë në Hulumtime mbi Konfliktet Ndërkombëtare në Institutin Federal Zviceran për Teknologji (ETH) në Zürich. Momentalisht, Seraina është në një vizitë studimore në Departamentin e Shkencës Politike, Universiteti i Prishtinës. Në vitin 2009 ajo përfundoi studimet Mastër në fushën e Shkencës Politike pranë Universitetit të Zürich-ut. Në punimin e tezës së doktoratës ajo analizon drejtimin e lëvizjeve të refugjatëve dhe ndikimin e flukseve të refugjatëve të së njëjtës etni në procesin e konflikteve ndërkufitare. Puna e saj kërkimore përfshinë përhapjen e konflikteve, konfliktet etnike, refugjatët, migrimin, minoritetet, separatizmin dhe metodat kërkimore kuantitative

Joie Chowdhury

Joie Chowdhury aktualisht është bashkë-drejtoreshë e Programit “Work with Dignity” të National Economic and Social Rights Initiative (NESRI) në New York. Ajo përfundoi nivelin bachelor në fushën e Juridikut (B.A.LL.B Hons.) në Indi, ndërsa titullin master në fushën e Juridikut dhe Diplomacisë (Marrëdhënie Ndërkombëtare) e mori në Fletcher School të Universitetit Tufts dhe titullin Master për Juridik (LL.M.) e mori në Columbia Law School.Para se t’i bashkohej NESRI-t ajo ka punuar në zyrën përfaqësuese të Akademisë Europiane, në Shkollën Juridike të Universitetit Columbia, në Qendrën për të Drejta Ekonomike dhe Sociale, në Consumer Unity and Trust Society International (CUTS), në projektin mbi të drejtën në shëndetësi për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, si dhe në Ministrinë e Shëndetësisë në Indi. Ajo poashtu është angazhuar si ligjëruese e së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut në Universitetin Tufts dhe Qendrën për të Rinjtë e Talentuar në Universitetin John Hopkins, si dhe ligjëruese mysafire për të drejtat e njeriut në shkollat juridike pranë universiteteve Hofstra, Columbia dhe Pennsylvania.

Luca J. Uberti

Luca J. Uberti është kandidat për doktoratur në Departamentin e Shkencës Politike të Universitetit të Otago-s në Zelandë të Re, ku punon në fushën e ekonomisë politike dhe studimeve zhvillimore ekonomike. Në tezën e tij të doktoraturës, Luca shqyrton ndikimin e reformave institucionale të përkrahura nga agjencitë ndërkombëtare mbi zhvillimin e sektorit industrial në Kosovën e pas-luftës dhe në Shqipërinë post-socialiste. Hulumtimi i Luca-s analizon pasojat ekonomike të rrjeteve të patronazhit dhe strukturave informale në vendet në zhvillim dhe transicion, dhe po ashtu efikasitetin e reformave për mirëqeverisje në luftën kundër korrupsionit dhe patronazhit. Momentalisht, Luca është hulumtues mysafir në Departamentin e Shkencës Politike të Universitetit të Prishtinës dhe është një nga hulumtuesit kryesor të një projektit të mbështetur nga RRPP-ja “Hartëzimi i klientelizmit dhe shkaqet e tij: renta, kërkimi i rentave dhe demokracia në Kosovë dhe Shqipëri (1997-2013)”. Punimet e Luca-s janë publikuar në revista shkencore të ndryshme siç është New Political Economy dhe East European Politics.

Arlinda Rrustemi

Arlinda Rrustemi është hulumtuese dhe ligjëruese ne Leiden University, Holandë dhe ajo gjithashtu asisiton në degën e Global Affairs. Ajo ishte asistente hulumtuese e Prof. Jaap Hoop Scheffer. Arlinda ishte e përfshirë në kurset e programit të avansuar LL.M në të Drejten Ndërkombëtare Publike dhe në Kolegjin e Leiden University. Ajo mban titullin B.A (cum laude) nga Akademia Ruzvelt (Roosevelt Academy) dhe titullin LL.M në të Drejtën Ndërkombëtare Publike nga Universiteti Utrecht. Arlinda është duke ndjekur studimet e doktorratës në hulumtimin interdisciplinar të juridikut dhe politikës të quajtur “State-Building through Life Stories: Incorporating Local Perspectives”, të mbështetur nga Netherlands Organization for Scientific Research (NWO). Ajo më parë ka punuar si praktikante e projektit në Iniciativen e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut (YIHR) në Kosovë, si praktikante ligjore në Gjykatën Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë (ICTY), si praktikante e marrëdhënieve të jashtme në Gjykatën Ndërkombëtare për Krime (ICC), dhe si praktikante në disa Ministri të ndryshme të Republikës së Kosovës. Interesat e saj për hulumtim janë në rindërtimin pas konfliktit, shteti, kombi dhe ndërtimi i paqës, storytelling, intervenimi humanitar, drejtësia tranzicionale dhe llogaridhënia e organizatave ndërkombëtare.

Anton Vukpalaj

Anton Vukpalaj është Profesor asistent në Departamentin e Shkencës Politike pranë Universitetit të Prishtinës. Nga viti 2016 ushtron detyrёn e Udhёheqёsit tё Departamantit. Ai ka studiuar shkencat politike, sociologjinë politike, politikёn krahasuese në Universitetin francez të Sorbonës (1994-1999), Universitetin e Parisit 10 (1999-2004), Institutin e Shkencave Sociale të Politikës në Paris (2004-2008). Ai ka botuar artikuj shkencor dhe ka hulumtuar gjerësisht mbi Ballkanin Perëndimor. Teza e tij e doktoraturës për Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë (GJPNJ) është botuar në Francë, nё qershor 2010, nga shtëpia botuese Michel Houdiard Editeur. Nga viti 2011, ai ka punuar si bashkëpunëtor shkencor në Institutin e Shkencave Sociale të Politikës (ISP) në Paris. Fushat e tij tё interesit shkencor janё: drejtёsia tranzicionale, gjykatat penale ndёrkombёtare, pёrdorimi politik i kujtesёs sё kaluarёs.