Gëzim Visoka

Shteti: Irlandë
Fusha akademike e studimit:
Studime të Paqes dhe Konfliktit

Florian Qehaja

Shteti: Kosovë
Fusha akademike e studimit:
Studime të Sigurisë

Fatmir Musliu

Shteti: Kosovë
Fusha akademike e studimit:
Psikologji Klinike dhe Sociale

Donikë Qerimi

Shteti: Belgjikë
Fusha akademike e studimit:
Juridik - E Drejta Ndërkombëtare Private

Denis Nushi

Shteti: Kosovë
Fusha akademike e studimit:
Zhvillimi njerëzor/ Studime të zhvillimit të qëndrueshëm dhe Politika dhe Konflikti

Dashnim Ismajli

Shteti: Gjermani
Fusha akademike e studimit:
Politikat Ndërkombëtare; Bashkimi Evropian Evropa Juglindore