Strategjia 2017-11-03T00:16:53+00:00

 

Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2011-2016

Shkarko

 

Programi Kombëtar i Shkencës i Republikës së Kosovës

Shkarko

 

Strategjia për Veprimtari Kërkimore Shkencore/Artistike dhe Zhvillimore 2013-2016

Shkarko