Anton Vukpalaj

Anton Vukpalaj është Profesor asistent në Departamentin e Shkencës Politike pranë Universitetit të Prishtinës. Nga viti 2016 ushtron detyrёn e Udhёheqёsit tё Departamantit. Ai ka studiuar shkencat politike, sociologjinë politike, politikёn krahasuese në Universitetin francez të Sorbonës (1994-1999), Universitetin e Parisit 10 (1999-2004), Institutin e Shkencave Sociale të Politikës në Paris (2004-2008). Ai ka botuar artikuj shkencor dhe ka hulumtuar gjerësisht mbi Ballkanin Perëndimor. Teza e tij e doktoraturës për Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë (GJPNJ) është botuar në Francë, nё qershor 2010, nga shtëpia botuese Michel Houdiard Editeur. Nga viti 2011, ai ka punuar si bashkëpunëtor shkencor në Institutin e Shkencave Sociale të Politikës (ISP) në Paris. Fushat e tij tё interesit shkencor janё: drejtёsia tranzicionale, gjykatat penale ndёrkombёtare, pёrdorimi politik i kujtesёs sё kaluarёs.