Arlinda Rrustemi

Arlinda Rrustemi është eskperte e sigurisë tek Qendra e Hagës për Studime Strategjike, ligjëruese ne Leiden University, Holandë dhe ajo gjithashtu asisiton në degën e Global Affairs. Ajo ishte asistente hulumtuese e Prof. Jaap Hoop Scheffer. Arlinda ishte e përfshirë në kurset e programit të avansuar LL.M në të Drejten Ndërkombëtare Publike dhe në Kolegjin e Leiden University. Ajo mban titullin B.A (cum laude) nga Akademia Ruzvelt (Roosevelt Academy) dhe titullin LL.M në të Drejtën Ndërkombëtare Publike nga Universiteti Utrecht. Arlinda është duke ndjekur studimet e doktorratës në hulumtimin interdisciplinar të juridikut dhe politikës të quajtur “State-Building through Life Stories: Incorporating Local Perspectives”, të mbështetur nga Netherlands Organization for Scientific Research (NWO). Ajo më parë ka punuar si praktikante e projektit në Iniciativen e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut (YIHR) në Kosovë, si praktikante ligjore në Gjykatën Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë (ICTY), si praktikante e marrëdhënieve të jashtme në Gjykatën Ndërkombëtare për Krime (ICC), dhe si praktikante në disa Ministri të ndryshme të Republikës së Kosovës. Interesat e saj për hulumtim janë në rindërtimin pas konfliktit, shteti, kombi dhe ndërtimi i paqës, storytelling, intervenimi humanitar, drejtësia tranzicionale dhe llogaridhënia e organizatave ndërkombëtare.