Mentor Agani

Mentor Agani është kandidat për doktoraturë në Departamentin e Sociologjisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, ndërsa titullin MPIS/ESD e morri në Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. Gjatë vitit akademik 2006-2007 ai ishte “Fulbright Scholar” në Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University. Ai është pjesë e programit Academic Fellowship Program/Higher Education Support Program të Fondacionit për Shoqëri të Hapur. Në departamentin e Sociologjisë dhe të Shkencës Politike të Universitetit të Prishtinës, ai ligjëron lëndët “Shoqëria Civile”, “Teoritë dhe Modelet e Demokracisë” dhe “Kombi dhe Nacionalizmi”.