Pëllumb Kelmendi

Pëllumb Kelmendi është Profesor Asistent në Departamentin e Shkencës Politike pranë Universitetit Auburn në ShBA. Hulumtimet e tij fokusohen në  konfliket etnike, kryengritjet e armatosura, misionet paqëruajtëse, dhe shtetndërtim. Para se të fillonte punën e tij në Auburn, ai ka shërbyer si Hulumtues Postdoktoral në Universitetin e Miçigenit në Ann Arbor. Ai ka përfunduar studimet e doktoraturës në Universitetin Brown, studimet e magjistraturës në Universitetin e Kembrixhit, ndërsa ato të nivelit baçelor në Universitetin e Çikagos. Hulumtimet e tij janë publikuar në revisten Journal of Conflict Resolution, në mes tjerash. Para se të fillonte punën e tij në Universitetin Auburn, ai ka punuar si asistent në Universitetin Brown dhe Universitetin e Prishtinës.