Seraina Rüeger

Seraina Rüegger është hulumtuese e lartë dhe ligjëruese në grupin Ndërkombëtar për Hulumtime të Konflikteve në ETH Cyrih. Ajo koordinon projektin R4D ,,Ethnic Power Relations and Conflict in Fragile States”, i financuar nga Swiss National Science Fooundation (SNSF) dhe Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Ajo gjithashtu menaxhon mbledhjen dhe përditësimin e të dhënave të Ethnic Power Relations (EPR) Dataset Family. Kërkimet e saj përqendrohen në konfliktet civile, grupet etnike në rajonet ndërkufitare dhe migrimin e detyruar. Si studiuese post-doktorale, 2015 – 2018, Seraina koordinoi projektin mbi ,,Shkaqet dhe pasojat e irredentizmit” (SNSF). Ajo morri titullin e doktor në ETH Cyrih në 2013, si dhe ka diplomë master në Shkencë Politike nga Universiteti i Cyrihut (2009). Prej janari deri në korrik 2013, Seraina ishte studiuese vizitore në Universitetin e Prishtinës në Kosovë (SNSF Doc.Mobility Grant). Në projektin e saj të doktoratës ajo analizoi efektet e refugjatëve në vendet e azilit, veçanërisht duke u përqëndruar në drejtimin e lëvizjeve të refugjatëve dhe marrëdhëniet midis refugjatëve dhe popullatës pritëse ose grupeve kryengritëse.