Prof. Nicolas Hayoz

Prof. Nicolas Hayoz është profesor i asocuar i shkencës politike dhe drejtor i “Interdisciplinary Institute of Central and Eastern Europe” në Universitin e Fribourg-ut në Zvicër. Që nga 2007 ai është Drejtor i Regional Research Promotion Program Western Balkans (RRPP). Që nga 2009 ai po ashtu drejton programin për promovimin e hulumtimeve në Kaukazin Jugor “ASCN – Academic Swiss Caucasus Net”. Ai ka realizuar projekte hulumtuese në Rusi dhe Gjeorgji. Fushat e interesimeve të prof. Hayoz përfshijnë studimet e tranzicionit në Evropën Lindore, veçanërisht procesin e transformimit në Rusi, sociologjinë politike dhe teorinë politike. Në mesin e publikimeve të tij të fundit është: Informaliteti në Evropën Lindore (së bashku me Christian Giordano, 2013, Peter Lang).