Scientific Café V: Metodat e kërkimit dhe ndërtimi i paqes përmes historive të jetës: krahasimi i perspektivave lokale dhe ndërkombëtare, 23 mars 2017

Në kuadër të Programit të Dialogut të Politikave për Fuqizimin e Kërkimeve të Shkencave Sociale në Kosovë, më 23 mars 2017, Qendra për Kurajo Politike (CPC) mbajti “Scientific Café” të pestë me radhë me temë ,,Metodat e kërkimit dhe ndërtimi i paqes përmes tregimeve të jetës: Krahasimi i perspektivave lokale dhe ndërkombëtare”. Folësja jonë e ftuar për këtë ngjarje ishte Dr. Arlinda Rrustemi, Hulumtuese dhe Ligjëruese në Universitetin Leiden në Holandë. Siç ishte rasti me ,,Scientific Café” të mëparshme, folësi dhe pjesëmarrësit u mblodhën në një mjedis joformal.

Prezantimi i Dr. Arlinda Rrustemit u fokusua në rëndësinë e ndërtimit të shtetit dhe paqes në ditët e sotme, duke pasur parasysh faktin se mbi gjashtëdhjetë shtete janë ose të brishta ose në dështim, duke përfshirë më shumë se dy miliardë njerëz. Ajo rishikoi kritikat mbi qasjet e përdorura në shoqëritë pas konfliktit duke eksploruar deri në çfarë mase narrativat ndërkombëtare në lidhje me prioritetet, sukseset dhe dështimet e përpjekjeve për ndërtimin e shtetit dhe paqes krahasohen në mënyrë eksperimentale me perspektivat lokale dhe çfarë mësimesh mbajnë këto njohuri për proceset e ardhshme të ndërtimit të shtetit dhe paqes në Kosovë dhe në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor.

Prezantimi i saj u fokusua në metodat e kërkimit dhe ndërtimin e paqes përmes historive të jetës, e cila pasqyron objektivin e dyfishtë vijues: Së pari, të eksplorojë narrativat lokale të shtetit dhe ndërtimit të paqes; së dyti, të krahasohen këndvështrimet ndërkombëtare dhe vendore mbi këtë temë. Hulumtimi i ndërtimit të shtetit dhe paqes përmes historive të jetës dhe teorisë së bazuar përfaqëson një qasje metodologjike autentike, novatore dhe ndërdisiplinore. Disa histori jetësore ilustruan gjetjet dhe konkluzionet e Dr. Arlinda Rrustemit, të cilat sugjerojnë të fokusohemi më shumë në pajtimin instrumental që nxit jetesën së bashku sesa të jetuarit si komunitete të ndara.

Gjatë diskutimit me studentët u vu re një interes i lartë për historitë e jetës si qasje dhe metodë kërkimore. Duke pasur parasysh faktin se shumica e nxënësve dëgjuan për herë të parë për këtë metodë, ata bënë disa pyetje se si u zhvilluan historitë e tyre të jetës, cilat ishin sfidat kryesore gjatë mbledhjes së të dhënave si dhe besimin nëse një metodë e tillë mund të ketë një ndikim real në pajtim.