Tryezë e rrumbullakët: Rëndësia e arkivimit të të dhënave dhe të dhënat e hapura në shkencat shoqërore, 15 shkurt 2017

Më 15 shkurt 2017 në Prishtinë, Qendra për Kurajo Politike (CPC) si një nga partnerët në kuadër të projektit ,,Shërbimet e të dhënave të Evropës Juglindore” (,,SEEDS”), mbajti tryezën e rrumbullakët me temën ,,Rëndësia e arkivimit të të dhënave dhe të dhënat e hapura në shkencat shoqërore”.

Kjo tryezë kishte për qëllim prezantimin e iniciativës për themelimin e ,,Qendrës së Kosovës për të Dhëna të Shkencave Shoqërore”, rrjetëzimin dhe promovimin e të dhënave të hapura dhe arkivimit të të dhënave. ,,SEEDS” është një projekt i financuar nga Zvicra që synon të ndihmojë në krijimin e shërbimeve të reja të të dhënave në shkencat shoqërore në Shqipëri, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe në Serbi.

Në tryezë morën pjesë 23 pjesëmarrës nga institucione të ndryshme, duke përfshirë përfaqësues nga Universiteti i Prishtinës ,,Hasan Prishtina” (UP), Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Agjencia Kombëtare e Statistikave, institute kërkimore si dhe hulumtues të pavarur dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

Prof. Arben Hajrullahu nga Departamenti i Shkencave Politike në Fakultetin Filozofik në Prishtinë, hapi konferencën duke prezantuar projektin ,,SEEDS”, qëllimin dhe synimin e tij, si dhe atë që është arritur deri më tani në kuadër të këtij projekti. Për më tepër, profesor Hajrullahu theksoi rëndësinë e të dhënave të hapura dhe rëndësinë e tyre për komunitetin akademik dhe studiues.

Znj. Marijana Glavica nga Fakulteti i Shkencave Humane dhe Sociale në Zagreb, prezantoi procesin e krijimit të shërbimeve kombëtare të të dhënave për shkencat sociale, duke theksuar mësimet e nxjerra nga projektet e mëparshme dhe aktuale si ,,SERSCIDA” dhe ,,SEEDS”, si dhe projektin e ardhshëm. i ,,CEESDA SaW”. Znj. Glavica përmendi si mësime të nxjerra nga rasti kroat rëndësinë e rrjetëzimit dhe shprehjes së interesave të vazhdueshme, pasi krijimi i arkivit të të dhënave sociale është një proces shumë i gjatë dhe kërkon sinergji me sa më shumë palë të interesuara.

Georges Labreche nga ,,Open Data Kosova” prezantoi disa nga projektet më të suksesshme. Ai ndau përvojën e tij në punën në këtë fushë dhe përmendi se në përgjithësi ka mungesë të njohurive dhe të kuptuarit të saktë se çfarë janë në të vërtetë të dhënat e hapura.

Shkumbin Brestovci nga ,,Prishtina Hackerspace” u ndal në rolin dhe rëndësinë e burimeve të hapura, të drejtat e autorit dhe ndikimin e të dhënave në procesin e politikëbërjes.

Një debat i gjallë mes të gjithë pjesëmarrësve mbylli tryezën ku u nxorën vërejtjet përfundimtare nga disa pyetje, komente dhe sugjerime. Në tryezë u konstatua se në Kosovë nevojitet më shumë bashkëpunim me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe Evropian për të institucionalizuar një arkivë të dhënash në vitet në vijim, e cili patjetër do të rriste nivelin dhe cilësinë e kërkimit shkencor.