Nitë Bylykbashi Deliu

Nitë Bylykbashi ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master në Departamentin Menaxhment dhe Informatikë të Fakultetit Ekonomik pranë Universitetit të Prishtinës. Puna e Nitës fokusohet në menaxhimin e projekteve me fokus në arsimin e lartë dhe hulumtim.

Kontakti: nita.bylykbashi@cpc-ks.org