Cameron Mailhot

Cameron Mailhot është kandidat për doktoraturë në shkencën politike (studmime mbi qeverisjen) në Universitetin Cornell, në Ithaca, New York, si dhe studiues mysafir në Qendrën për Kurajo Politik (CPC). Projekti i tij i doktoraturës përqendrohet në rolin që misionet ndërkombëtare luajnë në vendet pas konflikt dhe vështirësitë që ato hasin në arritjen e paqes së qëndrueshme. Si studiues mysafir në CPC, Cameron do të zhvilloj intervista, hulumtime arkivore, dhe realizoj një sondazh që të kuptoj efektin që kishin misionet ndërkombëtare në Kosovë në marrëdhëniet shtet-shoqëri—veçanërisht, besimi i kosovarëve në institucionet e tyre publike.