Marije Renate Luitjens-Tol

Marije është kandidate për doktoraturë në Dublin City University në Irlandë dhe është lidhur me CPC përmes hulumtimit të saj të doktoraturës për ndërtimin e paqes dhe rezistencës në Kosovë dhe Kolumbi. Ajo aktualisht po jeton në Prishtinë për të kryer hulumtime në terren. Marije ka përvojë në fushën e studimeve të paqes, si akademike dhe si punonjëse brenda sektorit të shoqërisë civile. Sa i përket kësaj të fundit, për shembull ka punuar për programin kosovar në kuadër të OJQ-së Hollandeze Pax for Peace, dhe për një program të dhunës urbane të Save the Children Honduras në Tegucigalpa, Honduras. Hulumtimi i saj i fundit i politikave u përqëndrua në rolin e arsimit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm (PVE) në Liban, financuar nga Knowledge Platform Security and Rule of Law. Edukuar si antropologe në Universitetin e Utrecht në Hollandë, ajo ka përvojë pune në terren në Honduras, Katalunya, Srebrenicë, Kosovë dhe Liban.