Chris J. Dolan

Dr. Chris J. Dolan është Profesor i Shkencës Politike në Lebanon Valley College në Pennsylvania dhe Fulbright Scholar në Universitetin e Prishtinës në Kosovë. Hulumtimet e tij përqendrohen në sigurinë transatlantike dhe NATO, politikën e jashtme dhe sigurinë kombëtare të ShBA-së, gjeopolitikën dhe strategjitë e mëdha, taktikat të luftërave hibride, si dhe në analizat sasiore. Ai është autori i librave  Obama and the Emergence of a Multipolar World Order (2018) dhe In War We Trust (2005), si dhe bashkëautor i The Presidency and Economic Policy (2009) dhe Striking First (2004). Hulumtimet e tij janë publikuar në më shumë se tridhjetë revista dhe në kapituj librash. Dr. Dolan shërben si drejtor rezident në Center for European Studies në Universitetin Maastricht në Holandë dhe ai ishte bashkëpunëtor në Fulbright American Studies Institute në Universitetin e Karolinës së Jugut. Ai është pjesë e bordit në World Affairs Council si dhe anëtar i Foreign Policy Association. Dr. Dolan doktoroi në fushën e studimeve mbi qeverinë dhe atyre ndërkombëtare pranë Universitetit të Karolinës së Jugut, M.A. në shkencë politike në Northeastern University, dhe B.A. në shkencë politike dhe studimet ruse në Siena College.