Programi Rajonal i Promovimit të Kërkimit për Ballkanin Perëndimor (RRPP), Njësia Lokale Koordinuese në Kosovë

Periudha e projektit: shtator 2009 – mars 2017 | Donator: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamenti Federal i Punëve të Jashtme, Zvicër.

Programi Rajonal i Promovimit të Kërkimit (RRPP) synon nxitjen dhe promovimin e kërkimit shkencor në Ballkanin Perëndimor (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Serbi). Hulumtimi i shkencave sociale ndihmon në kuptimin e nevojave specifike për reforma dhe në identifikimin e implikimeve afatgjata të zgjedhjeve të mundshme të politikave. Studiuesit morën mbështetje përmes granteve kërkimore, trajnimeve metodologjike dhe tematike, si dhe mundësive për shkëmbim dhe rrjetëzim rajonal dhe ndërkombëtar. RRPP ishte koordinuar dhe operuar nga Instituti Ndërfakultetar për Evropën Qendrore dhe Lindore (IICEE) në Universitetin e Friburgut (Zvicër). CPC shërbeu si Njësi Koordinuese Lokale e RRPP-së në Kosovë.