Denur Paçaku

Denur Paçaku i ka përfunduar studimet baçelor në Shkencë Politike, në Departamentin e Shkencës Politike të Fakultetit Filozofik në Universitetin e Prishtinës. Në po të njëjtin fakultet i përfundoi studimet e magjistraturës në drejtimin Shkencë Politike, programin Integrime Evropiane dhe Administratë Publike. Aktualisht, Denuri është duke i vazhduar studimet e doktoratës në disiplinën e Shkencës Politike, pranë Fakultetit të Shkencave Shoqërore Bashkëkohore në Universitetin e Evropës Jug-Lindore. Përveç tjerash, ai është bursist nga organizata e institucione vendore dhe ndërkombëtare, ka marrë pjesë në kurse përgatitore për hulumtues e studentë, në shkolla të mendimit mbi politikën e në punë kërkimore në fushën e studimeve evropiane, arsimit të lartë në Kosovë dhe të drejtave të njeriut.

Mark A. Baskin, Ph. D

Mark A. Baskin, Ph.D, teaches courses in international relations and public policy at AUK. Dr. Baskin had served as Chief of Party of the Kosovo Transitional Leadership – Scholarships and Partnerships Program, which is funded by the US Agency for International Development. He earlier was Senior Associate at SUNY CID (State University of New York Center for International Development), where he managed and contributed to democratization and development programs in Iraq, Jordan, Serbia, and Afghanistan, and he oversaw the center’s academic programs, including research programs on legislative development, a series of international speakers forums and roundtables, SUNY/CID publications, as well as internship and fellowship programs.

As Research Professor in the political science department at Rockefeller College at the University at Albany, Dr. Baskin taught undergraduate and graduate courses in comparative and international politics, mentored BA and MA students in capstone projects, and served on doctoral committees. Dr. Baskin is an experienced field practitioner in conflict and post-conflict administration, peace operations, rule of law, legislative strengthening, and local government and administration. He spent nearly a decade as a Civil Affairs Officer working for United Nations (UN) peacekeeping operations in the Balkans, both in the field and at mission headquarters in Zagreb, Vukovar, and Sarajevo. In addition to leading negotiations on the ground in Gorazde in Spring 1994, he served as Chief Reporting Officer of the UN Mission in Bosnia-Herzegovina (1997-1999), Deputy Regional Administrator in Prizren, Kosovo, and as Prizren’s Municipal Administrator in (1999-2000).

Dr. Baskin was Director of Research at the Pearson Peacekeeping Centre in Canada, and has taught at universities in Michigan, North Carolina and New York. He has consulted for the United Nations, the World Bank, the Government of Canada, USAID, IDEA, the Center for Humanitarian Dialogue and the Commonwealth Parliamentary Association, for whom he is currently completing a “Handbook on Constituency Development Funds: a Practical Tool Box for parliamentary stakeholders.”

Dr. Baskin has completed academic research on policy making, parliamentary development, ethnicity and nationalism, and post-conflict state building. He has held numerous fellowships, including as Public Policy Scholar at the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, D.C. (2003-2004) and held a U.S. State Department Title VIII Policy Connect Fellowship (2007-2008), that explored international participation in domestic policy-making. He is fluent in Bosnian, Croatian, Serbian, and Russian. Dr. Baskin holds a doctorate in political science from the University of Michigan
Selected Recent Publications

“Former Yugoslavia and its Successors,” Democracy, the Market and Back to Europe: Post-Communist Europe 3rd Edition. (co-authored with Paula Pickering) eds. Sharon L. Wolchik and Jane L. Curry, (Rowan and Littlefield, 2014).

(with Michael Mezey), eds, Distributive Politics in Developing Countries: Not Quite Pork (Lexington Books, 2014) http://www.amazon.com/Distributive-Politics-Developing-Countries-Almost/dp/0739180681

Introduction: “Are Constituency Development Funds a Policy Tool?” Distributive Politics in Developing Countries: Not Quite Pork, eds, Mark Baskin and Michael Mezey (Lexington Books, 2014), pp. 1-26.

“The Complexity of Contemporary Parliamentary Representation,” Nigerian Journal of Legislative Affairs, vol. 5, no. 2 (July-December, 2013), ppl 55-71.

“Just the Facts: Research in the Legislative Process,” Nigerian Journal of Legislative Affairs, vol. 5, no. 2 (July-December, 2013), pp. 139-153.

“The Growth of Constituency Development Funds in Africa and Beyond: Institutionalized Rent-Extraction or Constituency-Specific Development Assistance?” African Parliamentary Reform (co-authored with Rasheed Draman), eds Fredereick Stapenhurst, Rasheed Draman, Andrew Imlach, Alexander Hamilton and Cindy Kroon, Routledge, 2013.

“Constituency Development Funds as a Tool of Decentralized Development,” 56th Commonwealth Parliamentary Conference Nairobi, Kenya 10-19 September 2010

“What Is To Be Done: Succession from the League of Communists of Croatia,” Communist and Post-Communist Studies, vol. 41 (2008), pp. 521-540. (co-authored with Paula Pickering)

“Interim Notions of Statehood in Bosnia: a Permanent Transition?” Interim Governments: Institutional Bridges to Peace and Democracy? eds. Karen Guttieri and Jessica Piombo, Washington: United States Institute of Peace Press (2007), pp. 257-280.

“Between Exit and Engagement: On the Division of Authority in Transitional Administrations,” Global Governance, vol. 10 (2004), pp. 119-137.

“Developing Local Democracy in Kosovo,” Stockholm: International IDEA (2005)

 

Arben Hajrullahu

Arben Hajrullahu, i lindur në Prishtinë më 1975,  ka studiuar Shkencë Politike (drejtim primar), dhe drejtime dytësore Histori të Europës Juglindore, Drejtësi Publike Krahasimtare, Shkencat e Komunikimit Publik, dhe Gjuhë Gjermane pranë Universiteteve të Prishtinës (1994), Gracit (1995-1999), Vjenës (2000-2005) dhe Huddersfieldit (2002).  Ai ka hulumtuar dhe publikuar gjerësisht për vendet e Ballkanit Perëndimor.  Teza e tij e doktoratës Paqja Afatgjate në Ballkanin Perëndimor përmes Integrimit në BE fitoi çmimin për vepër shkencore të vitit 2005 nga Fondacioni Europian Dr. Alois Mock dhe është publikuar në tetor 2007 nga shtëpia botuese NOMOS.  Nga 2000 deri 2003 ai ka vepruar si bashkëpunëtor shkencor në Qendrën për Europën Juglindore pranë Karl-Franzens Universitetit të Gracit.  Nga 2003 deri 2005 ai punoi si bashkëpunëtor shkencor pranë Institutit Austriak për Politikë të Jashtme në Vjenë.  Nga 2007 deri 2011 ai ishte bashkëpunëtor shkencor pranë Akademisë Europiane Bolzano.  Në vitin akademik 2007-2008 ai mori pjesë në programin Fulbright Hubert Humphrey në SHBA ku punoi pranë Universitetit të Karolinës Veriore në Chapel Hill dhe Qendrës Ndërkombëtare për Studiues Woodrow Wilson në Washington DC.  Nga 2009 deri 2013 ai punoi si Këshilltar i Lartë për Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, Misioni në Kosovë.  Nga 2005 ai shërben si Profesor pranë Universitetit të Prishtinës, Departamentit të Shkencës Politike dhe në vitin 2009 ai themeloi Qendrën për Kurajo Politike.

Kontakt: arben.hajrullahu@cpc-ks.org